Slakteri og videreforedling

Marås Hjort anlegg

På hjortefarmen har vi bygd oss et topp moderne slakteri og videreforedlingsanlegg. Bygget er på 86 m², og har følgende inndeling:

  • Slakterom på 27 m²
  • Kjølerom på 8,5 m²
  • Nedskjærings- og produksjonslokale på 27 m²
  • Garderobe på 15 m²
  • Fryserom på 8,7 m³

Vi har bygd anlegget slik at vi både kan slakte og videreforedle på samme tid. Vakuum-mørning av kjøtt er vi ingen tilhengere av. Derfor blir malekjøttet nedskjært dagen etter slakting, og de edlere delene får henge på kjølerommet til det har oppnådd 50 døgngrader. Anlegget har en kapasitet på 250 kg pr. døgn. Det vil si at kjølerommet kan kjøle ned 250 kg rent kjøtt, til 3 grader pr. døgn. Omregnet i hjorteslakt, vil dette si 6 hjorter med en slaktevekt på 70 kg pr. døgn. Fryserommet har en kapasitet på 200 kg rent kjøtt pr. døgn.

I nedskjærings- og produksjonslokalet har vi godt dimensjonert utstyr, for en effektiv og rasjonell produksjon. Likevel tar vi oss god tid med hvert enkelt dyr, og prøver å få mest mulig rent kjøtt ut av hvert slakt. Karbonadedeig blir det alltid nok av, og vårt mål er å få denne andelen så liten så mulig. Vi ligger nå på en andel karbonadedeig på 20-22 %. Den er i tillegg renskåret for fett og sener.

 

Slakt og videreforedling

Slakt

Kvalitet

Foredling